Vítejte na stránkách ICM Ostrava

Informační centrum pro mládež (ICM) Ostrava je místo, kde jsou bezplatně poskytovány informace z oblastí dotýkajících se života mladých lidí.

Pomůžeme Ti najít vhodnou školu, poradíme se studiem v zahraničí, víme, kde a jak hledat práci a brigádu, nasměřujeme Tě k odborníkům, dáme tipy pro volný čas, předáme Ti informace o cestování, dobrovolnictví...

V ICM jsou pravidelně pořádány přednášky, workshopy, besedy, výstavy a další vzdělávací, kulturní a sportovní akce.
Pro tyto příležitosti dává ICM šanci mladým lidem vyzkoušet si přípravu, propagaci, organizování a uskutečnění akcí.
Záměrem je napomáhat mladým lidem k získání zkušeností a rozšíření klíčových kompetencí. ICM píše 1x měsíčně články o mladých, talentovaných lidech do časopisu Remix a 1x týdně aktuality a plány o ICM Ostrava do Zpravodeje ISM. Také zde mají mladí lidé možnost vyzkoušet si psaní článků.

Jednou týdně vydáváme zpravodaj událostí v okrese Ostrava-město a rozesíláme elektronicky zájemcům.